Club reglement

Club reglement Kicking Time

Iedereen die na een gratis proefles wenst te blijven trainen, is verplicht zich in te schrijven (lidgeld per 10 beurten) en een verzekering voor 1 jaar (jaarlijks te betalen en te vernieuwen met doktersattest) zo snel mogelijk in orde te maken. Bij minderjarigen dienen de ouders alles te ondertekenen.

Tijdens de eerste 5 trainingen kan je gebruik maken van materiaal van de club. Dit materiaal dient steeds terug geplaatst te worden op de voorziene plaats en wordt zeker niet meegenomen naar huis. Vanaf je 6de training wordt er verwacht dat je zelf het nodige materiaal aanschaft (springtouw, gebitsbeschermer, bokshandschoenen en scheenbeschermers zijn noodzakelijk, een kruisbeschermer is een aanrader).

Men dient respectvol om te gaan met de trainers en je trainingspartners. Wij zijn één grote familie, zo moet iedereen die bij ons komt trainen dat voelen en vanaf de eerste dag opgenomen worden in de groep. Tijdens het sparren hou je rekening met je tegenstander zijn niveau en kracht.

Men zorgt ervoor dat zijn/haar persoonlijke hygiëne in orde is, zijnde kortgeknipte nagels, een propere lichaamshygiëne, kledij en materiaal in verzorgde staat. Eventuele wonden goed verzorgd en netjes afgedekt.

Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan in de trainingszaal. Tijdens de training zal de trainer regelmatig een drinkpauze inlassen.

Indien je niet tijdig aanwezig kan zijn voor de training, is het wenselijk om dit op voorhand te melden en bij aankomst de training niet te storen.

Spelen en buitensporig lawaai zijn niet toegestaan tijdens de trainingen.

Het gebruik van alcohol en drugs is voor en tijdens de training verboden. Het gebruik van alcohol en drugs is in de club niet toegestaan. Het gebruik van doping en andere stimulerende middelen is verboden.

Indien je lange tijd niet aanwezig zal zijn geef je dit door aan één van de trainers. Ook als je gekwetst bent, maar toch wil meetrainen graag een seintje zodat we hier rekening mee kunnen houden.

In geval van verwonding of kwetsuur, opgelopen tijdens de training, dient de betrokkene dit steeds onmiddelijk te melden aan de trainer, om uitsluiting van de verzekering te vermijden.

Onze sport wordt enkel in de zaal en op verplaatsing tijdens wedstrijden gebruikt, het is niet toegestaan deze buiten de afgesproken plaatsen te gebruiken.

Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen persoonlijke bezittingen.

Men zorgt ervoor dat onze sport en de naam van onze club positief naar buiten worden gebracht.

Het club reglement kan ten alle tijden aangepast worden.

Gelieve rekening te houden met bovenstaande regels zodat iedereen in een aangename en sportieve sfeer kan trainen. Overtredingen doe je op eigen risico en initiatief en kunnen schorsingen en/of uitsluitingen tot gevolg hebben zonder enige vorm van teruggaven van lidgelden en verzekeringen.